En de onderwerpen zijn…

We hebben de onderwerpen voor dit kringjaar bepaald! De gekozen onderwerpen zijn: Bijeenkomst 2: opbouw van de stem na microlarynxchirurgie Bijeenkomst 3: zangondersteuning in de logopedische therapie Bijeenkomst 4: adem en stem Te zijner tijd volgt er meer informatie over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten op deze site of op onze facebookpagina.