Bijeenkomst 4 – 2022

Onze vierde en laatste bijeenkomst van dit jaar hebben we opnieuw aandacht besteed aan onze profilering. De plannen die we eerder gemaakt hadden hebben we concreter uitgewerkt en we hebben de taken verdeeld onder de kringleden. Houd onze website en socials dus in de gaten, want we zullen vaker van ons laten horen! Instagram: @stemkringeindhovenMeer lezen over “Bijeenkomst 4 – 2022”

Bijeenkomst 3 – 2022

De derde bijeenkomst van het jaar zit er alweer op. We hebben weer een flinke brainstorm met zijn allen gehad rondom het thema profileren. Fijn om te zien dat het enthousiasme in de groep nog steeds ontzettend groot is voor dit onderwerp en dat leden met nieuwe ideeën kunnen blijven komen. Het onderwerp is voorMeer lezen over “Bijeenkomst 3 – 2022”

Bijeenkomst 2 – 2022

Wat hebben we gisteren toch een fijne bijeenkomst gehad! Helaas kampten we met een aantal zieken, waardoor we niet compleet konden zijn, desalniettemin was het een enerverende, energieke en inspirerende bijeenkomst. Onze bijeenkomst stond in het teken van profileren. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er meer bekendheid komt rondom ons werk als logopedist, maarMeer lezen over “Bijeenkomst 2 – 2022”

Een nieuw jaar, een nieuwe start!

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar: 2022! Hopelijk staan we aan de start van een jaar met meer inzichten, kennis, gezelligheid, openheid en vrijheid. Onze eerste bijeenkomst van het jaar staat altijd in het teken van de balans opmaken: hoe heeft ieder lid het voorgaande jaar ervaren, zijn er zaken die we kunnenMeer lezen over “Een nieuw jaar, een nieuwe start!”

Bijeenkomst 4 – 2021

Vandaag hebben we weer met een groot deel van onze leden een bijeenkomst gehad. Dit maal was het onderwerp weerstand. We hebben het onderwerp in de breedste zin van het woord genomen: men kon een casus indienen waarin weerstand vanuit de cliënt bemerkt werd, maar er konden ook casussen ingediend worden waarbij er weerstand vanuitMeer lezen over “Bijeenkomst 4 – 2021”

Inspiratie coaching

Afgelopen zaterdag hebben een aantal van onze kringleden een inspirerende coaching bijgewoond, georganiseerd door Femke. Ingrid Bijlmakers heeft de coaching verzorgd en heeft voor veel nieuwe inzichten gezorgd! We startten de dag met een korte introductie van beider kanten en vervolgens heeft Ingrid ons meegenomen in een korte opzet voor de ochtend. We hebben hetMeer lezen over “Inspiratie coaching”

Bijeenkomst 3 – 2021

Terugkijkend op onze vorige bijeenkomst zijn de kringleden zeer positief over onze nieuwe aanpak om meerdere bijeenkomsten te wijden aan een aantal onderwerpen, zodat we daar dieper op in kunnen gaan. We zijn blij met onze verandering in aanpak ten opzichte van vorige jaren. Daarnaast geeft Femke aan naar de KKB-dag geweest te zijn, welkeMeer lezen over “Bijeenkomst 3 – 2021”

Bijeenkomst 2 – 2021

De tweede bijeenkomst was een zeer interessante. We zijn tot veel nieuwe inzichten gekomen en hebben veel nieuwe informatie te horen gekregen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de behandeling van EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction), waarbij het feitelijk zo is dat de keel vernauwt bij inspanning. Het onderwerp binnen de logopedie is nogMeer lezen over “Bijeenkomst 2 – 2021”

Een nieuw kringjaar: 2021

Onze eerste bijeenkomst van het jaar was weer een succes! De eerste bijeenkomst staat altijd in het teken van evaluatie en de richting bepalen voor het komende jaar. We evalueren het afgelopen kringjaar, kijken naar waar we tevreden over zijn maar ook waar verbeterkansen liggen. Het is voor ons belangrijk dat we onszelf blijven ontwikkelenMeer lezen over “Een nieuw kringjaar: 2021”

En de onderwerpen zijn…

We hebben de onderwerpen voor dit kringjaar bepaald! De gekozen onderwerpen zijn: Bijeenkomst 2: opbouw van de stem na microlarynxchirurgie Bijeenkomst 3: zangondersteuning in de logopedische therapie Bijeenkomst 4: adem en stem Te zijner tijd volgt er meer informatie over de inhoud van de verschillende bijeenkomsten op deze site of op onze facebookpagina.