Lindy Sevens

Waar werkzaam:Lindy

Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard

Website / sociale media:

Doelgroep:

Kinderen, volwassenen en beroepssprekers. Stemklachten en globusklachten.

Specialisatie:

  • Manuele facilitatie van de larynx
  • Psychogene stem- en spraakstoornissen
  • Stemtherapie voor beroepssprekers
  • Complete Vocal Thechnique in de logopedische behandeling
  • Estill Voice Training voor logopedisten
  • LaxVox
  • Cranio-mandibulaire dysfuncties (kaakgewricht)
  • OMFT – Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
  • Mindfulness in de logopedie
  • ReAttachtherapeut

Visie:

Ik geloof niet in de behandeling van stoornissen, maar wel in de behandeling van mensen.

Weetje:

Ik was eerst verpleegkundige. In 2009 volgde ik mijn hart en schoolde ik me om tot logopedist en stemtherapeut.